Meer groen in je leven

Wist je dat een groene omgeving je concentratie verhoogt en het zelfs de kans op diabetes 2 en hart- en vaatziekte verlaagt?  Een onderzoeksteam in Engeland van de East Anglia Universiteit heeft data verzameld van 140 onderzoeken naar de gezondsheidsvoordelen van de natuur voor ons als mens. Het onderzoeksteam vergeleek de gezondheidstoestand van enerzijds mensen die weinig toegang hadden …