Meting & Advies

Er bestaat in mijn ogen geen one-size-fits-all vitaliteitsbeleid/programma. Door middel van een goed gesprek kijk ik graag naar de specifieke behoeften op strategisch, tactisch en operationeel gebied van uw organisatie én van uw medewerkers met als doel te komen tot een maatwerkadvies waarbij u een win-winsituatie creëert voor allebei.

Het in kaart brengen kan mede tot stand gebracht worden door het inzetten van scans waarmee u een cijfermatige onderbouwing heeft van de behoeftes van uw organisatie. Nadat ik de behoefte in kaart heb gebracht, ga ik over op de volgende stap door een vitaliteitsprogramma in kaart te brengen. Daarvoor zijn verschiilende mogelijkheden. Zo kan ik een beleidsmatig voorstel doen, maar het is ook mogelijk om maatwerktrainingen/workshops uit te werken. Zie hier voor meer informatie. Uiteraard is mijn aanpak afhankelijk van uw behoefte. Om blijvend resultaat te behouden, zal ik vervolgens samen met u kijken hoe u vitaliteit kunt borgen binnen uw organisatie.

Ik ben gecertificeerd voor het afnemen van een TMA Talent Management analyse en voor een DISC en Drijfveren analyse voor personen en teams. Daarnaast ben ik in het bezit van een licentie van NPDI/TNO voor o.a. het afnemen van de volgende scans:

Voor de medewerker:

  • Duurzame inzetbaarheid scan (DIX)
  • Periodiek vitaliteitsonderzoek
  • TMA Talent Management

Voor de leidinggevende:

  • Leidinggeven aan inzetbaarheid scan
  • TMA Talent Management

Voor de organisatie:

  • Kosten-batenanalyse (KOBADI)
  • Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Voor meer informatie: neem contact met mij op.