Omgeving

Dat omgeving belangrijk is voor je gezondheid is een open deur.

Zo zijn de kwaliteit van de lucht, het voedsel en het water in jouw omgeving medebepalend voor je gezondheid. Maar, daarnaast is er nog een andere omgeving die van invloed is op je gezondheid en je gevoel van welbevinden en dat is je sociaal-maatschappelijkeomgeving. Een (negatieve) verandering in je omgeving heeft gevolgen voor je (algehele) vitaliteit. Denk aan ontslag, ziekte, overlijden van een naaste, financiële problemen, verhuizing en problemen op het gebied van werk. Al deze veranderingen kunnen leiden tot mentale problemen, tot een burn-out (of een bore-out*) maar ook tot fysieke pijnen .

Bij omgeving kun je ook kijken naar datgene waar je behoefte aan hebt en naar datgene wat je kan motiveren en stimuleren. Daarvoor is de piramide van Maslow een handig middel. Je behoeften in de verschillende fases van je leven veranderen en zijn ook afhankelijk van de omgeving waarin je verkeert. Deze mentale omgeving is daarom eveneens van invloed op de kwaliteit van je leven en van je vitaliteit.

Tijdens een gesprek zal ik samen met je kijken naar waar jouw behoeftes liggen en waarin je eventueel nog kunt groeien.

Maar net als voeding, beweging en mindset is omgeving een onderdeel van een gezonde(re) leefstijl wat je een vitaler leven oplevert.

*Bore-out is een vorm van extreme verveling op het werk. Door routinematig werk, of werk onder je niveau word je onderbelast en dit kan leiden tot een bore-out. Klachten zijn bijvoorbeeld oververmoeidheid en depressiviteit. Zie hier voor een artikel over bore-out.